Diyanet'ten skandal hutbe metni

Türk Milleti Diyanet İşleri Başkanlığının bu skandal ifadelerle dolu hutbesi için acil bir açıklama bekliyor. Fakat galiba bu iş Diyanet'i de aşan bir zirveden esen yellerle bu hale geldi. Üstelik o yelin söylediği de sorgulanmadı, belki de kıçından anlaşıldı... Harbiden haber Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarımız Ramazan Ercan BİTİKÇİOĞLU hariç bu konu hakkında kalem oynatan da olmadı. Olay şuydu: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey, "benim dinim ne Şiî ne Sünnî, benim dinim din-i mübin-i İslâm" demişti.Ehl-i Sünnet geleneğini sırtında bir kambur bilmiş olan modern ilahiyatçı takım, Diyanet İşleri Başkanı da dahil bunu bir fırsat bilmiş olmalılar.

Millî Gazete’nin haberi için hazırlayanlardan Allah razı olsun diyor ve birkaç yerine katkıda bulunarak o haberi aktarıyoruz. Millî Gazete haberi Cuma hutbesinden önce yayınlandığı için “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazından önce dur deyip demeyeceği merak konusu” ifadesini değiştirdik... Birkaç söz de biz ilâve ettik.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bugün imamlara gönderdiği cuma hutbesinde skandal ifadelere yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve bugün cuma namazında bütün camilerde okunmak için görevli imamlara gönderilen metinde; Allah dostlarına verilen keramet gösterme hali ve ahir zamanda zuhur edeceği hadislerle sabit olan Mehdi (as) ile ilgili ifadeler hayret uyandırdı.

Hutbe metinde "Yüce Dinimiz İslam’ı; sır, gizem, rüya, keşif, kerametler ve gelecek tasavvurları üzerine bina etmeye kalkışmak asla kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.

Hutbe sinsice hazırlanmış gibiydi: Bir diğer skandal ifade de şuydu: "Önümüzde Peygamberimiz (s.a.s) gibi büyük bir rehber varken, kurtarıcı beklentileri içerisinde, kıyamet alametleri üzerinden bir din ihdas etmek asla kabul edilemez" ifadeleri oldu...

Doğru ifadelerin arasında, birkaç yanlış ifade sokuşturularak hazırlanan hutbe metni aynen minberlerde okundu... Maalesef mahalle imamları da bu skandal ifadeleri tasdik etmiş oldular...

Cami adabı bozulmasın diye ses çıkarmadığımız, lâkin içimizden buğz ettiğimiz bu hutbe D. İ. Başkanlığı kimlerin elinde?” sualini  sorduran bir hutbe müsveddesi oldu.

SAĞLAM KAYNAKLI HADİSLERDE MEHDİ (AS) YER ALIYOR

Ebu Hureyre (r.a)’den rivayete göre Resulullah (SAV): "İbni Meryem gökten sizin yanınıza indiği zaman devlet reisiniz kendinizden, namazda imamınız olduğu (İsa da imamınıza iktida ettiği) halde bakalım nasıl olursunuz?" buyurmuştur. (Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, Hadis No: 1406, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1986, c. 9, s. 182)

Ebu Hureyre (r.a)’den: Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem): "Meryem oğlu (İsa aleyhisselam) içinize indiği ve sizden (birini) imam yaptığı zaman haliniz nasıl olacaktır?" buyurdu. (Sahih-i Müslim ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed Sofuoğlu, İrfan Yayınevi, İstanbul 1972, c. 1, s. 208)

Müslim'in Cabir'den rivayetine göre; Peygamber Efendimiz (sav) "Nihayet Meryem oğlu İsa iner ve Müslümanların emiri ona: Gel, bize namaz kıldır, der. Bunun üzerine İsa: Hayır, Allah'ın bu ümmete bir ikramı olarak sizin bir kısmınız diğer bir kısım üzerine emirler sizin, der". (Sahih-i Müslim ve Tercemesi, Mütercim: Mehmed Sofuoğlu, İrfan Yayınevi, İstanbul 1972, c. 1, s. 209)

SKANDAL HUTBE METNİ

28 Ekim 2016 Cuma Hutbesi: “Dîn-i Mübîn-i İslam”

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَن۪ٓي اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب۪ينٌۙ. وَاَنِ اعْبُدُون۪يۜ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَق۪يمٌ

Cumanız mübarek olsun Aziz Kardeşlerim!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Ey İnsanlar! ‘Şeytana tapmayın. O, sizin apaçık düşmanınızdır. Sadece bana kulluk edin. İşte dosdoğru yol budur.’ diyerek sizden söz almadım mı?” [1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ben size gecesi gündüz gibi, apaçık bir yol bıraktım.”[2]

Kardeşlerim!

Hz. Ömer anlatıyor: Bir gün Peygamberimiz (s.a.s)’in yanında oturuyorduk. Bir adam çıkageldi. Elbiseleri bembeyazdı. Saçları simsiyahtı. Üzerinde bir sefer, bir yolculuk izi yoktu. Aramızda onu tanıyanımız da yoktu. Peygamberimiz (s.a.s)’in huzurunda oturdu. Dizlerini Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in dizlerine yasladı. Ellerini de dizlerinin üzerine koydu. Ve dedi ki: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِى عَنِ الإِسْلاَمِ “Ey Muhammed! Bana İslam’ı anlat.” Resul-i Ekrem (s.a.s); “İslam; Allah’tan başka ilah olmadığını Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğunu kabul etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer imkânın varsa haccetmendir.” buyurdu. Gelen zat, “doğru söyledin” dedi. Hz. Ömer diyor ki: “Adama şaşırdık, hem soru soruyor, hem de tasdik ediyordu”. Sonra o kişi فَأَخْبِرْنِي عن الإِيمانِ “bana imanı anlat” dedi. Allah Resulü (s.a.s) “İman; Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmandır.” dedi. Bu cevap üzerine adam, yine “doğru söyledin” dedi. Bu sefer فأَخْبِرْنِي عن الإِحْسانِ “Bana ihsanı anlat” dedi. Peygamberimiz (s.a.s): “İhsan, Allah’ı görüyormuşçasına O’na ibadet etmendir. Her ne kadar sen O’nu göremesen de O, seni her an görüyor” karşılığını verdi. Adam yine “doğru söyledin” dedi. O zat, bir soru daha sordu; فَأَخْبِرْنِي عن السَّاعةِ “Kıyamet ne zaman kopacak” dedi. Resul-i Ekrem (s.a.s): “Bu konuda kendisine soru sorulan kimse, soruyu sorandan daha bilgili değildir” buyurdu. O şahıs aramızdan ayrılıp gidince, Peygamberimiz (s.a.s): “Bu soruları soran kimdi biliyor musunuz?” dedi. “Allah ve Resulü daha iyi bilir” dedik. Efendimiz (s.a.s): “O Cebrail idi, size dininizi öğretmek için geldi” buyurdu.[3]

Kardeşlerim!

İslam kaynaklarında Cibril hadisi diye bilinen bu hadis, bize İslam’ın şartlarını, imanın esaslarını, ahlakın ilkelerini açık bir şekilde göstermiştir. Buna göre İslam, açık, net, sade, arı, duru ve berraktır. Bu kadar açık hükümler varken, elde Kur’an gibi bâkî bir hakikat bulunuyorken, Yüce Dinimiz İslam’ı; sır, gizem, rüya, keşif, kerametler ve gelecek tasavvurları üzerine bina etmeye kalkışmak asla kabul edilemez. En büyük keramet daima sırat-ı müstakim üzere olmaktır.

Önümüzde Peygamberimiz (s.a.s) gibi büyük bir rehber varken, kurtarıcı beklentileri içerisinde, kıyamet alametleri üzerinden bir din ihdas etmek asla kabul edilemez. Hassaten Kur’an’ın “اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ”diye tarif ettiği “karmakarışık rüyalar” üzerine asla bir din bina edilemez. Allah’ın açık hükümleri dururken, heva ve heves eseri olan rüyalarla amel edilemez. Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in sahih hadisleri dururken rüyalarla iyi kötüye, kötü iyiye dönüştürülemez. Zulüm ve haksızlık rüya üzerine bina edilemez. Zira Peygamberlerin rüyası dışında hiçbir kimsenin rüyası bir bilgi kaynağı olarak kabul edilemez. Rüyalarla insanların vicdanları, gönül dünyaları istismar edilemez.

Aziz Kardeşlerim!

Cebrail (a.s)’ın kıyamet ne zaman kopacak? sorusuna Peygamberimiz (s.a.s)’in verdiği cevap çok manidardır;  “Bu konuda kendisine soru sorulan kimse, soruyu sorandan daha bilgili değildir” buyurmuştur. Buna rağmen gayb âlemine dair, Peygamberimiz (s.a.s)’in bile “ben bilmiyorum” dediği bilgilerle akılları karıştırmak, zihinleri bulandırmak beyhudedir.[4] Bugün birilerinin gayptan verdiği haberler üzerine hayatımızı bina etmemiz anlamsızdır. Gayb ve melekût âlemine dair kıyamet senaryoları üzerinden dini anlamak, dini okumak kabul edilemez.

Kardeşlerim!

Bize düşen ahirete inanmak ve ona hazırlanmaktır. Bir gün bir sahabi, Allah Resulü’ne “kıyamet ne zaman kopacak?” diye sorduğunda, Peygamberimiz (s.a.s), “O gün için ne hazırladın?” diye cevap verdi.[5] Allah Resulü (s.a.s),  bu cevabı ile bize kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenmek yerine, ondan sonrası için ne hazırladığımızı sorgulamamızı öğütlemektedir.

Kardeşlerim!

Hutbemi Kur’an-ı Kerim’de bize öğretilen bir dua ile bitiriyorum.

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Kuşku yok ki lütfu bol olan yalnız sensin”[6]

Türk Milleti Diyanet İşleri Başkanlığının bu skandal ifadelerle dolu hutbesi için acil bir açıklama bekliyor. Fakat galiba bu iş Diyanet’i de aşan bir zirveden esen yellerle bu hale geldi. Üstelik o yelin söylediği de sorgulanmadı bile. Harbiden haber Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarımız Ramazan Ercan BİTİKÇİOĞLU hariç bu konu hakkında kalem oynatan da olmadı. Olay şuydu: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey, “benim dinim ne Şiî ne Sünnî, benim dinim din-i mübin-i İslâm” demişti.Ehl-i Sünnet geleneğini sırtında bir kambur bilmiş olan modern ilahiyatçı takım, Diyanet İşleri Başkanı da dahil bunu bir fırsat bilmiş olmalılar.

Başyazarımız “Âlimlerin Ölümü” başlıklı yazısında bu konuda şöyle demişti:

“Bu büyük zatlar birer birer beqa âlemine göç ediyor. Değerli  âlimlerin ölümü hepimizi üzmelidir. Zira yerleri kolay dolmuyor. Günümüzde din âlimi geçinen haddinden fazla  insan var ama böyle  icazetli  ve hakikaten samimi Allah dostu âlimler maalesef pek kalmadı. Zamane ilahiyatçıların (iyiler beni affetsin, onları tenzih ederim) pek çoğu reformist sapmalar içinde bocalıyorlar. Adam hem Ehl-i Sünnet diyor hem bazı hadîs-i şerîf’lere ki, bunlar mevzu (uydurma) hadis külliyatlarında yer almayanlar, muarız hareket ediyor...

Ehl-i Sünnet’i müdafaa bile etmiyor. Sayın cumhurbaşkanının “benim dinim Sünnîlik yahut Şiîlik değil, benim dinim Din-i Mübîn-i İslâm” sözünü bile kıçından anlamışlar. Bu söz, sayın Erdoğan’ın Ehl-i Sünnet’ten olmadığı, böyle bir ayırımı inkârı anlamına gelmez. İhtimal vermiyorum.

Ve fakat, şayet böyle ise de bu bizi bağlamaz. Zira kendileri icazetli bir din âlimi değil, sadece yönetimin zirvesindeki seçilmiş cumhurbaşkanımızdır.

Severiz, sayarız ama dinî alanda hüküm veremez. Sözü indî kanaatidir, kendini bağlar. Siyasetçi olarak böyle konuşması da çok yadırganmaz, zira o ne Şiî olanları ne Sünnî olanları incitmek istemez, yanlış anlamasınlar diye böyle muğlak konuşmuş olabilir.”[1] Yasin, 36/60-61.

[2] İbn Mâce, Mukaddime, 43.

[3] Buhâri, İman, 37

[4] Sanki MEHDİ hadîs-i şerîf’leri yokmuş gibi. Bu nasıl bir cürettir? Diyanet ne yapmaya çalışıyor?

[5] Müslim, Birr, 164, Tirmîzi, Zühd, 50.

[6] Âl-i İmrân, 3/8.

Haberi 28 Ekim 2016, 17:11 tarihinde Şeyhmus Diyarbekirli eklemiş,  ve 1 yorum yapılmıştır.
İlgili Diğer Haberler - TÜMÜ
YukarıGeriAna Sayfa
Ye'cûc Me'cûc ve Korona
31 Mayıs 2020, 00:01

ALINTI YAZILAR

Tüm Yazarlar

YAZARLARIMIZ

Tüm Yazarlar

Son Eklenen Galeriler

Anket

Bayram namazı kılmak mümkün müydü?

  Diğer anketler

Facebook