Bugün:20 Şubat 2020 Perşembe

İSTANBUL
Mehmet Şevket Eygi
Mehmet Şevket Eygi ( merhumMSE@darıbeka.com )

Laiklerin Mimar Sinan'ı Yok..

Eklenme Tarihi : 13 Ekim 2018, 09:03
Okunma: 1738 Yorum: 0

Laiklerin, çağdaşların, Batıcıların, Kemalistlerin bir Mimar Sinan’ları var mı? Niçin kendi lâik Mimar Sinan’larını yetiştiremiyorlar?

Öteki soru: Şifahî kırsal kültürlü Müslümanların şu anda bir Mimar Sinan’ları var mı?

Şapka meselesi yüzünden nice mâsum vatandaşı idam edenler mi uygar?

Türkiye’de büyük medya bitmiştir, medyanın içi boşaltılmıştır. Büyük medya, süper zengin patronların menfaati için çalışmaktadır.

İlaç fabrikaları ve özel hastahaneler hesabına çalışan bir tıp sistemi sağlık getirmez, sağlığa hizmet etmez, aksine hasta eder.

İslâm karşıtı bir general, 28 Şubat terörünün bin uzun yıl süreceğini söylemişti. Dediği çıkmadı, 28 Şubat balonu pek kısa zamanda söndü.

Son gerçek Halife, Emîrü’l-mü’minîn Abdülhamid Han’a biat ve itaatim vardır. Hataları da olsa...

Râsih ve muslih ulema ve fukaha, kâmil mürşidler, icazetli hakikî şeyhler bu devirde Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) vekilleri, varisleri, halifeleridir. Onların nasihatlerine kulak verip tutmak gerekir.

Hanefî mezhebinde olan Müslümanlar, cumanın farzından sonra mutlaka dört rekât zuhr-i âhir namazı kılmalıdır. Çünkü bugün Türkiye’de cumanın bazı şartları yoktur.

Bendenize küfür ve hakaret eden birine: Tenkit edebilirsin ama küfür ve hakaret edemezsin. Yaptığın İslâm ahlâkına aykırıdır. Kem söz kem akçe sahibine aittir.

Geri zekâlılığın, ahmaklığın, eblehliğin tedavisi yoktur.

Ekmekler kuruyup bayatlayınca sakın çöpe atmayın. Dilimleyip çırpılmış yumurtaya bulayın kızartıp yiyin. İslâm’a, akla, vicdana, hikmete uygun doğru çözüm budur.

Evinde kedi besleyebilecekler beslesin. Bereket ve bolluk getirir. Kanaatli yaşamak şartıyla.

Bana bir soru yönelt, senin kim olduğunu, ne mal olduğunu anlarım.

Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nurları hakkıyla anlayamayanlar, onlara hakkıyla hizmet edemez.

Büyük üstadlar, âlimler, şeyhler kendi aralarında cedel ilminin ışığında tartışırlarsa, onların bağlıları bu tartışmalara katılamaz.

Din kitapları üçe ayrılır: Herkesin okuyabileceği kitaplar, bir hoca nezaretinde okunabilecekler, üçüncü olarak da, ancak ilmi ve irfanı müsait olanların okuyabilecekleri...

En basit ilmihal bilgilerinin cahili olanların, alet ilimlerini bilmeyenlerin; tefsir, hadis ve diğer ‘âli ilimleri okumaları ne garip şeydir.

Peygamberi (Salât ve selam olsun ona) sev, ona biat ve itaat et, onun getirdiği Dine, Kitaba, onun Sünnetine uy ki, Allah’ın izniyle yapacağı şefaatine nail olasın.

Sünneti inkâr etmek, Sünnet düşmanlığı yapmak, dolaylı şekilde Resulullahı inkârdır, vay o inkârcılara!..

Bir reformcuya: O kâfir, İslâm bâtıl bir dindir diyecek, Kur’ân hak kitap değildir, Peygamber hak Peygamber değildir diyecek ve sonra ehl-i necat olacak, Cennete girecek. Onları Cennetlik ilân edenlerde hiç mi hiç akıl yok.

Son Padişah Sultan Vahidüddin, bi’l-irs ve’l-istihkak meşru Sultandı. O hıyanet etmemiş, hıyanete mâruz kalmıştır.

Büyük Osmanlı Arap ulemasından Emced Zehavî’yi Kudüs’ün Arap bölümündeki bir otelde 1960’lı yılların başlarında görmüştüm. Arap aksanıyla güzel Türkçe konuşuyordu. Aileden zenginmiş ama ayaklarında en ucuzundan ve basitinden Gıslaved lastik ayakkabı vardı. Rahimehullah. (1967 savaşından önce Kudüs’ün doğu bölümü Ürdün’ün idaresindeydi.)

Din düşmanı rejimlerin emrinde, onların hesabına çalışan sözde ulemadan hayır gelmez.

Suriye’yi bugünkü hale kimler getirdi?

İki kere iki dört demek için matematik profesörü olmak gerekmediği gibi, zaruriyat-ı İslâmiyeyi yazmak için de icazetli âlim olmak gerekmez. Ehl-i Sünnete uygun din kültürüne sahip olmak yeterlidir. Namazı dosdoğru kılın, Kur’ân’ın yap dediklerini yapın yapma dediklerini yapmayın, Şeriata uyun, Sünnete uyun, zamanın İmamına biat ve itaat edin demek gibi...

Tabakat-ı fukahanın yedinci derecesi olan ashab-ı fetva derecesinde bulunmayanlar, düzenin resmî maaşlı müftüsü olsalar da fetva veremezler.

Fetva verebilmek için geçerli bir ilim icazetine sahip olmak, vazifeli ve salahiyetli bulunmak gerekir.

Bu devirde mutlak müctehid yoktur. Naylon müctehidler vardır. İctihadları bâtıldır, geçersizdir.

Bu devirde farz-ı muhal mutlak müctehid yetişse bile, bunca fitne ve fesat içinde içtihada yeltenmemesi gerekir.

İbnTeymiye, ilmi aklından çok olan bir kimsedir, dinde aşırılığa (gulüvve) kaçmıştır. Ehl-i Sünnete imam olamaz. Vehhabiler onu imam kabul etmişler ve onun vur dediğini öldürmüşlerdir.

Yirminci asrın iki Gazalîsi: Şeyhülİslâm Tokatlı Mustafa Sabri Efendi ve Ders Vekili Düzceli Muhammed Zahid el-Kevserî... Mısır’da kıymetli kitaplar yayınlamışlar, Kur’ân Sünnet Şeriat İslâm’ını müdafaa etmişlerdir.

Ehl-i Sünnet ile sapık fırkalar bir olmaz. Gurabiye fırkası, Hz. Ali ile Hz. Muhammed iki karganın birbirine benzediği gibi benzer idiler. Cebrail, vahyi Hz. Ali’ye getirecekken şaşırdı da Hz. Muhammed’e getirdi inancına sahip. Onlar ile Ehl-i Sünnet Fırka-i Nâciyesi bir olur mu?

Kur’ân Peygambere itaati emr ediyor. Sünneti inkâr ederek Kur’ân Müslüman’ı olunmaz.

Oryantalistler (Müsteşrikler doğu bilimcileri) iki ana gruba ayrılır: Yahudi, Hıristiyan, ateist olanlar... Müslüman oryantalistler. İki sınıf da batıl sözler söylüyor, büyük hatalar sergiliyor. İkisine de itimad edilmez, güvenilmez.

Yirmi milyon Kur’ân tercümesi bastırılsa, her eve bir adet verilse, İslâm yine öğretilemez. Din, sahih ilmihal kitabı okutmakla, sahih ilmihal bilgisi öğretmekle öğretilir, öğrenilir.

İslâm’a ve Ümmete en büyük zararı verenler, din sömürücüsü alçak eşkıyadır. 13.10.2018

Dikkat: Yayınlanan bu yazının/haberin tüm hakları harbidenhaber.com web sitesine aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir.
Yazıyı 13 Ekim 2018, 09:03 tarihinde Mehmet Şevket Eygi eklemiş, ve 0 yorum yapılmıştır.
Yazarın Diğer Yazıları - Tüm Köşe Yazıları
YukarıGeriAna Sayfa
FETÖ'nün vesayet ayağı...
16 Şubat 2020, 00:03

ALINTI YAZILAR

Tüm Yazarlar

YAZARLARIMIZ

Tüm Yazarlar

Facebook

https://www.facebook.com/BeyefendiErcan